En Normal Nordmann

En Normal Nordmann

En ‘nor-mal’ nor-mann og kvinne aksepterer en-cult eget slaveri ved sitt aksept av fødselsattest bedrageriet. Fødselsertifikat bedrageriet er selveste erkesynden (er-key-se den) og grunnlaget for alle verdens id.iotiske pro-blemmer, kriger, sykdommer, sultkatastrofer, og slavebinding av alle andre uvitende barn – sjeler som er bundet/bondet av fødsels-regi-strer-ings kontrakten.

Oil-Peak-and-the-Renewable-Abiotic-Petroleum-2

Norske menn og kvinners ‘hell’ og lykke (achilles heal og lie key, nøkkel til løgnene) er pet-rho-leums oljen de pumper ut av moder Ga`ia`s voluminøse kropp. ill-ustrerte viten-skaps-menn innbiller nordmenn råoljen vil gi sikker løsning “i 15 års tid eller om 15 års tid” 1+5= 6=hexagon, heks øgon. Skap forskerne legger alltid løsninger som uansett er av venstre maskuline hjernehalvdels karakter (ala teknologi som ble Atlantis undergang) et stykke inn i fremtiden for at folk ikke skal leve i nået og dermed forstå hva som virkelig foregår. Petroleums oljen er ikke fossil men abiotic. RhoOljen er moder jords livsblod for smøring mellom de tektoniske platene når hun kommer under øket stress fra magnetiske påkjenninger fra solstormer og andre galaktiske magnetiske fenomener solsystemet møter på sin Phi spiralende ferd der det suser gjennom Melkeveien i ufattelig hastighet. Kun et vesen med en bio pa-Ra-sith-isk robots bevissthet ville suge ut livsblodet og forbrenne det i at-mo-sfæren (at mother spæren) mens dette inkludert det å skyte små barn og droppe bomber i hodet på medmennesker, synes normale nordmenn er helt ‘flått’.

Gudleik Knotten

Nordmenn Gander stavebundet fra en forsiktig men målrettet ut-dan-ing hvor det og ta ordlyder for sin eneste face value betydning bokstavelig talt var å foretrekke for Mayor Magi-stra-ten-e. Post levert til male-boxen av UPU`s crown agenter som feks., Gudleik Knotten (‘solgudens leik med knotten’) setter folk i alle mulige desperat fortvilede sinnsstemninger. (Paven er guds stedfortreder på jorden og overhode for det Romerske legale rettssystemet og Universal Postal Union) (El manuEl desperado the gorilla mon-key hvor ‘mon’ er Fransk for ‘min’, my min-ds key, sinnets nøkkel, din nøkkEL), G-o-Ri(Ra)L(el)La(lov). ‘Guds leik med knotten’ betyr selvfølgelig samtidig din altvitende gudommelige kjernes essens lek med ditt ikke altvitende materielt manifesterte ego, noe som var nødvendig for å ha en lek i første omgang. 

HallsteinBronskimlet

Kantaten ‘Il Tempo Gigante’ av Hallstein Bronskimlet (er en ‘enchantment’, a spell – å kaste forbannelser, forhekselser fra dualisten halv-steins maskulin elektriske hjernehalvdel. Halv-stein bronse skimmer, versus aktivert optisk thalamus som vanligvis symboliseres ved ‘il’ illuminert, ild og skinnende, skimrende gull. ‘UpTempo’ i etymologiske betydning fra rundt 1300 tallet, betyr og dvele innenlands (innvendig) eller høyt oppe, heaved up, in heaven (i den høyere bevissthet/sinn). ‘Gigante’ er en frimurer ‘Gig’ for ant( nervøse sinn) e(electric), elektrisk lineær polarisert maskulin venstre hjernehalvdels dominans.

MinkJohanKroksleiven

‘Sheik Ben Redik Fyfasan’, Ben=13en (n=min for evig tid, e=elektrisk, B=13 ‘Ophicus’ (O Phi Curse for E-liten, Up Hi Se Us/oz, O Phi Chi for oss/OZ), Ophicus den trettende krigeren, mester over dyrekretsens 12 tegn og 24 egenskaper i kristus bevissthet med aktivert Optisk Thalamus. Re er det gamle navnet for Ra, Re/Ra-dick (betyr Egyptisk obelisk, phallos og sinn, dick doc ur ment al. Fy Fasans av-du-king av il Tempo Gigante avsluttes med musikkstykket / kant-aten opus 2 av Mink Johan Krok-sleiven, (Min-(mind) k-(spirit/sjel) Jo-Han(maskulin) Kro-(Crow, Crown) Krok-sleiven (kjøttkroken din kropp, din slavebundne sjel, OG nøkkelen til å fri deg selv henger på – det legalt registrerte navnet. (sleiva du, eller missa du bare poenget?)

Flåklypagjengen  

Flåklypa G

‘Christ-oljen’ som utsondres fra solar plexus og strømmer ned til rotchakras sexuelle enegisenter gjennom ryggmargsnervene for deretter å reises opp igjen gjennom den feminine kundalini og via hjernens (Santa Claus)trum flomme til det hellige pineal tempelet under cerebrum (ram) buen for og aktivere den optiske thalamusen eller ‘phineal clanden’, (for å få bluss på pæra) brennes opp i elektrotåken fra ‘G’-ad-jets, alkohol-kult-ur og kåt selvopptatthet etter indoktrinasjon fra masse m/e-dias kvalmende sexy-phi-ser-te ungdomstrender. (Ikke for å virke prektig men om du forsøkte og ikke se TV under en 30 års periode så ville også du sittet der med bakoversveis over undertonene i den satanistiske underholdnings e-litens forsøk på normalisering av egne sex perversjoner). 

Kristus oljen skal strømme ned i scor-stenen og opp igjen til pineal ‘steinen’ på samme måte som julenissen (Santa Claus-trum) gjør når han bringer gaver fra den høye Nordpolen.

“Hus bygget på stein vil overleve kataklysmene mens hus bygget på sand vil skylles vekk”

Utrolig hvor forbannet og fornærmet egoet til de Norske horene av Babylon blir om noen kimer litt i klo-kene deres, gir dem et tupp i baal`ene og røsker opp i deres ‘v-el-fortjente’ selvgodhet. Det viktigste for Babylons horer er å stå på samme mentale linje som sine peer`s, som mentalt vanligvis ikke står for noen ting av virkelig betydning. Mens det å gruse sine medmennesker i fysisk konkurranse anses for å være være både glamorøst og heltemodig er det å stå i sannheten tydeligvis noe å frykte for det vil fryse dem ut av det normale samfunnet av frivillig levende døde ID-entiteter. Fam-I-Lie verdier er valgflesk mens resten av den virkelige familien bombes og sulter i hjel. Det finnes ingen ekstern frelser og hvem kunne engang tenke på å frelse de som overser helheten fordi de selv er så fornøyd med sine materielle goder?

Moder jords skoger hugges ned så Crown korporasjonen kan fylle Vatikanets UPU postkasser med papirer fra sitt fiksjonale legale papir byråkrati som skaper ‘nada’ og kun produserer søppel kontrakter, reg-Ra-‘G’-ninger og re-Ra-k-lame re-claim/(electric) Anun, Amun, Amen-ser.

Trippel kronen fyller postkassene de har hengt ut på alle sine Crown registrerte eiendommer som nordmenn (og resten av verdens baby-lån-ske horer) er forledet til å tro er de er ‘eiere’ av. Papir kontrakter regninger og reklame er crown corporationens ånd-s-verk som er A-dressert til døde fiksjonale legale papir navn.

G mirrored in bible

B-13 | 31-B

i speilet

fancy square-and-compass

G er den 7ende og nyeste bokstaven i alfabetet. G har fasongen til 6, hex, heks

Fall ikke i staver nå

7 er nummeret for gud

+6 = 13 – B Euphicus

Trippel kronens kundakini

hviler over nøkklene til din sjels frihet

triple crown

Du kan også se munnharpen i repet mellom Vatikanets logo… ord-lyd fra bablende munner.

Tenk over det.

Du er medskyldig i alle systemets overgrep ved og benytte det legale navnet og følge ordrer som ødelegger planeten og livsgrunnlaget til alle som lever her B.A.R.e for og tjene penger til å betale regninger som ikke engang er din eiendom. Selve ak-ten å betale disse regningene som ikke er din eiendom gjør deg medvirkende til grov kriminalitet både under Universets Lov, og systemets le-gale admiralty (admire all that is tied) maritime lov.

Alt er HER, NÅ!

Alt er skapt og betalt for alle-rede, vi har overflod av alt vi trenger så er ingen grunn til og vente på skapmennenes fremtid

Jo vi er rede, og “som vi reder så lig…” fuck that!

Som vi reder så ‘STÅR’ VII!

Det er bare det at;

You have had someone elses head ram-med up your schnaus all your life and really seems to enjoy it!

Mens du må betale DEM for og bo på en fri planet.

En Normal Normann vers-us en fri evig levende sjel i sitt eget hjerte i ubegrenset kjærlighet av totalt aksept av universelt samhold under sannheten om at hele skapelsen springer ut fra den bevisste intensjonens magnetiske kraft i Uni-versets lov. Et uni-Phied-vers fordi alt kommer fra kilden til den gudommelige feminine skaperkraften IO (star, ster, strer). Kraften som til evig tid er røvet fra enhver som legger krav på og personifiserer systemets registrerte legale fødselsattest navn.

Fordi sannheten er det eneste som kan sette deg fri ønskes dere med dette en fort-satt God Hell`G’

Alt ettersom…

*

-M/Ehyeh

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s