Beyond Cloud Atlast

Kæll-ender

Beyond Cloud Atlast

 

Kalenderen viser timer, døgn, måneder, årstider, og ‘det store året’. Om noe skulle være basis i skolen så må det være denne zodiacen hvor alle elementene, alle mineraler, den periodiske tabellen, når det skal pløyes og sås, når det skal høstes, alle eventyrene, alle myter og legender, alle fortellinger og his-tor-ier som igjen er grunnlag for alle teaterstykker, dramaer og filmer som kan plottes inn så alt dette plutselig kan gi en forståelig, sammenhengende og oversiktlig mening.

Men først det aller viktigste med hele dyrekretsen, som er DU / DEG, balansert som ‘ den trettende krigeren Euphicus’ i quad-rho-phoni på kardinalkorsets topp hvor du kan se begge sider og kanten samtidig, med alle dyrekretsens dyder i balanse for og oppnå treenigheten av ‘Han selv / Seg selv / Hun selv’. Maskulin venstre hjernehalvdel – Han Selv , den gudommelige jomfrugudinnen av all universets skapelse – Seg Selv, og feminin høyre/høyere hjernehalvdel – Hun Selv.

Ingen grunn til panikk siden vi kun har evigheten til rådighet for å oppnå balansen. Tidligere liv og livet her og nå utspiller seg alle samtidig i nået. Om ikke meningen med livet blir oppnådd innen vi forlater denne trippel Crown Corporation eide kroppen, vil samme livssyklus re-startes og derav deja vu`s som er følelsen av og ha opplevd glimt eller episoder her tidligere.

Glem å skille mellom oss og dem, eller “Det er enten dem eller oss!”, for det er du! Det finnes gode ideer og det finnes dårlige. Det å være frivillig psy-tie-zen i det flere tusen år gamle Babylonske kontrollsystemet er den dårligste ideen av dem alle. Systemet er fra en seriemorders synspunkt fullstendig genialt fordi det er DU og ikke ‘DEM’ som frivillig perpetuerer det.

Vi (og det er mange millioner av oss nå) gjør dette sammen for at alle moder Ka`ia`s barn skal få muligheten til å utvikle sine unike egen-skaper som de virkelige skapergudene de er. Uten de blanke løgnene og tilgrisede lerretene som serveres gjennom kirker, media og utdanning-sinn-stitusjonene.

Dyrekretsens 12 tegn med 30° i hvert av dem, som igjen er delt inn i 3 decans av 10° utgjør tilsammen 360° full sirkel.

Klokken i ytre sirkel viser Jordens rotasjon mot klokken rundt sin egen akse en gang pr., døgn. Jorden roterer motsols mens klokken står ‘stille’ og klokken leses derfor medsols.

Sidenote;
Siden det på en måte er relativt så betyr ‘Pr.’, blant annet; ‘relative pressure – relativt trykk’, som er 1 ATA, 1 atmosfæres trykk på jordoverflaten hvor måleenheten er bar. 1,013 bar / B.A.R., for og være nøyaktig… 1,013 ?j§… når du ser magien i dette kongeriket av ozz får du deg en god latter!

Mens døgnet, året og årstidene leses med klokken, leses ‘ det store året’ som har en syklus på 25 920 år mot klokken. (2+5=7 – 92= 911)
I det store året deles hvert av zodiacens 12 tegn inn i 30° hvor solen benytter 72 år eller ca., et menneskeliv på å traversere hver grad. Som igjen utgjør at solen benytter 2160 år gjennom hvert tegn, hver tidsalder.

Etter 2160 år (3×6) i fiskenes tidsalder med dydene ‘Jeg tror, Jeg tror ikke’, har solsystemet nå entret Vannmannens tidsalder med; ‘Jeg vet, Jeg vet ikke’.
Fra fiskenes element vann, til vannmannens element luft som gir liv til ild som igjen symboliserer bevissthet.

I denne zodiacen starter året ved vårgjevndøgn 21 Mars hvor døgnet har 12 timer lys og og 12 timer mørke.

Solen / the Sun / the Son / sønnen kommer ut av vinter graven hvor nettene har vært lenger en dagene siden høstjevndøgn. Påskehelgen legges til første Søndag etter fullmåne etter vårjevndøgnet. Påske vil derfor alltid falle inn under dyretegnet Væren (Aries), lammet. The lamb / lamp (optic thalamus) of the L-ord.

Vær-en rules av planeten Mar-s som blir s-raM i speilet. Stjerne-konstellasjonen Væren, the Ram, Rambukken, hersker: «som i himmelen så på jorden» over hodet, hjernens cerebrum, cereb-ram.

the ram

Værens element er ild, solen vinner over vinterens mørke og entrer våren 21 Mars. Mennesket våkner klokken seks om morgenen og slår opp øynene. Legg merke til at det er tre ildtegn, Væren, Skytten og Løven. Skyttens dyder er; ‘jeg ser, jeg ser ikke’. Ingen vits i å våkne i hodet og slå opp øynene uten at hjertet er med. Hjertet rules av Løven så det er tydelig mye ild forbundet med det å våkne opp. Ildtegnene er på samme måte som de andre elementene i dyrekretsen, luft, vann, og jord, symmetrisk forskjøvet fire tegn fra hverandre, mens det naturlig nok ikke finnes noen ild i vinter kvartalet.

Zodiacen illustrerer i 2D en sinuskurve med solens bue over horisonten på dagtid og under horisonten nattestid. Sinuskurven er foldet tilbake og danner dermed en sirkel.

sinewavediagram

Ved å betrakte solen når den stiger opp fra et fast punkt på jorden, vil man se at vinkelen mellom oppstignings punktet for den lengste buen 21 Juni og oppstignings punktet for den korteste buen 21 Desember danner en vinkel på 47°. Avstanden mellom disse 2 punktene kalles Afrodites belte. Når solen ‘snur’ ved sommer og vintersolverv kommer solen opp på samme punkt i Afrodites belte 3 dager på rad, før sinuskurven/buen igjen blir kortere eller lengre over horisonten.
G`s zevs stod opp etter tre dager i graven gjorde han ikke? Solen blir korsfestet to ganger i året, 21 til 24 Desember og 21 til 24 Juni, St. Hans. Lammet (Væren) blir påtent 21 Mars og fødes ca 9 måneder senere, 24 Desember… hvert år. Solen blir veid i vekten, får et kyss av skorpionen (Judas) hvilkets ‘Sting’ hovner opp til fasongen av en munn (Rolling Stones), hvoretter Skytten setter en pil og ender solens lidelser 21 Desember… hvert år. Solen blir gjenfødt i mesterklatreren Steinbukken, som klatrer solen opp til Herkules pilarer på toppen, (som er frimurer søylene Jachin og Boaz) mellom Tvillingene og Krepsen. (Se ‘The hidden meanings between the Zodiac sign Cancer and Cancer the disease and the Name Fraud‘)

Merkur er solens nærmeste planet og dermed den første til og motta informasjon fra solen og den siste til å levere tilbake i en feedback torus field loop. Herav Romernes statue av Hermes som er Merkur og hvorfor denne kun-skap-en har vært Hermetisk lukket. Ukedagen knyttet til Merkur er Ons-Åns-dag.

mercurius

Solsystemet opererer i en 3D Phi spiral ‘torus’, phonetisk ‘taurus’, the bull, ‘syllable / stavelse’ phonetisk – ‘sylla-bulls’. ‘At first there was the word’ – ‘I begynnelsen var ordet’, som er lyd, språk, ‘language’ som igjen phonetisk høres ut som Franske ‘langue-gage’, som igjen betyr ‘tongue-pledge’ på Engelsk, som igjen blir ‘langue engagement’ på Fransk, ‘å aktivere tungen, å tale i tunger’ på Norsk. Skapelsens torus felt strømmer i Phi spiraler fra din munn som fra hornet i enhørningen panne mens du babler ivei. Betydningen av stavelsene du benytter er definert av kontrollsystemets fiksjonale legale admiralty maritime banking utdanningssystem, ikke av deg.

Det er sånn kriger starter, man pledger sin allegiance til en fiksjonal korporasjon og får engagement. (ment=sinn)
Hvor intensjonen om å avlegge ed kom før du aktiverte tungen og fikk en-gasje-mentet, som ikke har noe å gjøre med gasje til og betale regninger som ikke er din eiendom. Genialt og hvem tror du så er the fool i universets øyne?

Studer kalenderen litt, det kan vanskelig benektes at den gir mening.
Det krever din bevisste intensjon om å fornekte sannheten.
Så hvorfor har du ikke sett den før?

*
M/Ehyeh

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s