Allegorier

Allegorier

Alle ego rier og mare ritter

forsvinner som du-‘gg’ for solen om du tør tømme/temme egoet

o-c lytte til hjertet av uforbeholden kjær-likhet som banker i hele skapelsen.

(mare = mari-time, hav, Maria, Mary)

Ego, e-go er den elektriske effekten av adskillelse. E-‘G’eo-grafisk sett er splitt og hersk ved inndeling i folkegrupper på forskjellige sider av le-gale fiksjonale grenselinjer på en og samme levende planet i et og samme levende Univers.

Den virkelige adskillelsen ligger i tilfeldiggjør-el-sens av din eksistens mens kjernen i alt og alle er du, som er et annet punkt av m/e, som er et annet punkt av deg i en fraktal singularitet hvor alle ting fra mikro (min krone) til makro (magnetisk krone) eksisterer inne i alle ting.

‘Jammen forskerne sa jo ‘nå’ på TV`n at nå har dem funnet at det er flere Pa-Ra-lulle universer’… Nettopp hva er det du ikke forstår ved Uni-vers, et unisont vers, et sin-gul-ært fra-k(sjel)-tal-t Univers? Sa viten-skap-mennene det nå? Ser du på TV nå? Eller var det noe noen andre har skapt som du forsterker i din virkelighet ved og inngå spirituell kontrakt ved å tro på det?

Tror du de Baby-lån-ske bankenes industrielle våpenkompleks er de eneste som kan forene noe, som feks. under sitt FN? At Universet ikke er Uni-son-T i Uni-Phi. I så fall er du forsatt skipbrudden under trippelkronens legale navn i St. Peter Fiskenes tidsalder av organiserte religioner i tro og tvil.

La oss ta en titt på ordlydene i stavelsene i ‘Forente Nasjoner’;

For-‘ent’ (‘for sinnet’….. ahhh betryggende)-e (elektrisk) -n (‘n og N’ gjør det ‘in-de-fin-at-el-y’ mine… y- ‘Why the electric effekt in the end is mine/mind’… because I/eye created it with m/e magnetic intent) a (se ‘a’ i speilet, og få 9 bevissthet) sjon (shunt, skyve vekk, shunt-ventil som Ra/re-dirigerer, omdirigerer, beskytter mot overoppheting som ved feks., når inn programmerte programmer i e-litens fot sol-datter får informasjon som kræsjer programmeringene deres “Intet legalt navn”??? bzz bzzz bzzzz crash!i)

Det finnes ingen ende fordi alle ord og intensjoner skaper nye illusjoner av virkeligheten som er bygget opp av atomer, elektroner, photoner, osv., som jo IKKE kan kalles virkelige.

Er du inne i Babylons hore så trekk deg ut før forråtnelsen når deg,

hvor tid ikke eksisterer for hun har falt.

Ha en fortsatt fin dag

*

M/Ehyeh

The_Russell_Periodic_Chart

Universal Periodic Chart (detail)- Walter Russell

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s