Livets Tre

Vil du vinne tilbake din egen sjel så du kan skrive dine egne sider i livets tre?

Alle stavelser, punktmarkeringer, antagelser, og hentydninger i dette aether skrivet skal være av min definisjon, hvor min intensjon er av ren godvilje uten ønske om å bringe skade over noen levende sjel. Om du leser skri-vet spiller ingen rolle for meg. Din åpne e mail adresse gir som ved alle åpne postadresser aksept for kontrakt både fysisk og spirituelt. Min kontrakt er derfor akseptert ved min intensjon om å sende skrivet. Uavhengig om du mottar eller leser for det er, like-gyldig;

Entitetene bak den uhellige treenigheten som forklares i skrivet har kapret din krone chakra. Kronen på verket som kun kan aktiveres når alle energisenterne i kroppen er aktivert. Kronen er forbundet til alle chakraene og spesielt til hjertet. I Crown Corporationens Kabbala kalles kronen Keter, (cab of allah, bark of Ra) Zefiroten Keter. Zefiroten, se 4 o 10, se quad oval sphare of creation X Chi key, keter kronen i livets tre som er du, dei, Sol-i Deo, ditt høyere sinn, din sjels sanne essens;

soli deo x

Mundi-keterne (myndighetene) jobbet for Crown Corporasjonen som benyttet en annen kalender enn den de har registrert sine slaver i. Navngitt Anno Mundi kalenderen versus Anno Dominai kalenderen hvor Babylons døde horer er registrert.

Cab of Allah

Din mor og far ble via hemmelighold og grovt bedrageri forledet av det korporative systemet, til og gi din kropp og sjel i gave, G.I.F.T. (gamete Intrafallopian transfer) til the crown corporation ved og signere fødsels-registreringen på sykehuset da du ble født. DNAet fra morkaken ble registrert som CROWN CORPORATION eiendom. Morkaken ble av det maritimt kommersielle rettssystemet ansett for og være fartøyet din sjel ankom i til deres havn/doc-tor jordmor. Alle gjenstander registrert til det legale navnet du tror er ditt er Crown corporation eiendom. Du eier ikke engang din egen kropp og sjel, mens rettssystemet som jobber for politiet, ikke omvendt, som du er forledet til å tro, er kaptein på ditt skip, pskib, som phonetisk defineres som ditt sinn.

SAM_0046

Deretter styrket og innprentet dine foreldre i uvitenhet din tro på at du virkelig var krone korporasjonens legale navn. De inn-preget deg videre ved opprop i skolen, krav om lisenser, pass, kjørekort, bankkort, postbevis, busskort, krav om underskrifter, registreringer og ervervelser av alle slag.

Du har bevisst eller ubevisst begått grov kriminalitet ved bedrageri mot opphavsrett/ånds-verkloven, mot Universets lov, mot menneskeheten generelt, og mot det døde/legale/fictionale/papir/2D Romerske rettssystemet hele livet, ved å benytte et legalt copyright navn som ikke er din eiendom.

Ignoranse ovenfor loven er ikke, og har aldri vært til beskyttelse fra for eller mot loven.

Ved frivillig om enn ubevisst og akseptere å være en død entitet, uten komm-and-do over hverken kropp eller sjel, er du i universets øyne medskyldig i drap av barn i feks., men ikke begrenset til Palestina. Videre er du medskyldig i pedofili som benyttes for at de innvidde skal holde kjeft. Og, dette er det viktigste for dem, for at «mester-ens(mind)» frø av egoistiske onde intensjoner skal plantes inne i små guttebarn som energimessig (og alt her på planeten er speilvendt) innehar sphæren til den gudommelig skapende feminine energien. Dette er årsaken til at Kong Herodes ville drepe alle nyfødte guttebarn. Herodes ville ikke at deres skaperkraft skulle overgå hans kongemakt og kaste han fra tronen.

Det er av aller høyeste viktighet at du forstår hva som virkelig skjuler seg bak systemet du både fysisk og spirituelt er i kontrakt med, før du verksteller håndhevelse av flere be-ord-ringer. Forskjellen på deg og Nazistene som stod for retten i Nuremberg er, at du nå vet hva som virkelig foregår og at du dermed har muligheten til å vende dem ryggen og gå din vei. Nazistene ville helt enkelt blitt skutt om de ikke utførte ordre. Det spiller ingen rolle hvem som gir ordre fordi skaden som påføres andre vil blir gjennomført ved den bevisste handlingen som utføres av den som mottok ordren.

Benytt noen minutter for mulig-ens å få inspirasjon til å spare din egen sjel ved og lytte til nærmere forklaring på energiene som er i spill her:

Solved! Egyptian Secrets: The Riddle of the Sphinx and Creation of Demons. 

Mange av entitetene i hva dere fortsatt anser for å være topp posisjoner har forfektet sine individuelle sjeler for lenge siden, om de i det hele tatt hadde noen sjel i første omgang. (Og de/dere vet hvem dere er) Forvent ingen medfølelser eller nåde fra «mesteren» nå som Baby-låns imperiet har falt.

Er landområdet legalt navngitt Israel på et stykke dødt papir, en korporativ registrert Crown eiendom? Ia! Er landområdet legalt navngitt USA på et stykke dødt papir, en korporativ registrert Crown eiendom? Ya! Er landområdene fictionalt legalt navngitt Kina, Russland, Norge, Sverige, Danmark, Albania etc. etc., et al, på stykker døde papirer, korporative registrerte Crown eiendommer?

JA!

Så når alle disse døde legale papir fictionene har de samme legale eierne, under treenigheten det Romerske rettsystemet Vatican State, The City of London State, og New Columbia Washington DC (direct currency, likestrøm) State, hvor de samme fictionale legale eierne har satt inn sine egne marionetter, ledere, statsministre og presidenter, hvordan skulle det da under noen omstendighet noensinne, kunne oppstå krig mellom disse lan-dome-rådene?

crown empire domes

De behøver ditt samtykke. De behøver deg til å utføre ordre og trykke på avtrekkeren. Du samtykker til spirituell kontrakt ved og tro at marionettene som vises frem i media har noen form for autoritet over deg og andre. Du samtykker til og skaper trusselbilder, ved og tro på at disse eksisterer. I realiteten er disse trusselbildene skapt av m/e ioner, magnetisk elektriske fraktaler av din indre frykt.

Eisenhover talte til Amerikanerne under WWII, og sa at krigen den er i Europa. Eisenhover forsikret USA`s innbyggere om at USA ikke skulle delta i krigen siden den ikke forgikk på Amerikansk mark. Hele folket jublet og samtykket samtidig ubevisst til en spirituell kontrakt som sa, at hvis krigen skulle komme til Amerikansk jord ville de delta i den. Resten er His-story med angrepet på Pearl Harbour osv. Veldig subtilt og underfundig utspekulert.

Er det legale NAVNET du tror er ditt eget, som du i bedrageri benytter hver dag ved og bære noen som helst form for identitetspapirer, kvitteringer, regninger, lisenser, registreringsskilter etc., påført det legale navnet, som i universets øye anses benyttet selv om det bare er ved mentalt aksept, som er kontrakt. At du TROR DU ER det legale navnet, som ble registrert som gave til systemet via din mor og fars underskrifter på fødsels registreringen… er dette fictionale korporative legale navnet på et dødt stykke papir, Crown Corporasjonens eiendom? Svaret er JA hver eneste gang, ingen kan motbevise eller benekte det. Tvert imot, flere og flere dommere og mennesker innenfor systemet bekrefter at dette er den simple sannheten. Hele kontrollsystemet er hektet på denne ene kroken, det legale navnet.

Og dette gutter og jenter det betyr, at for den gang som for nå, nå for den gang, tunc pro nunc / nunc pro tunc, at dere er medskyldige i drap, i forledelse til slaveri, kannibalisme, og pedofili. Via kollaborasjon i det samme borger-skapet som vampyrene bak det industrielle våpenkomplekset. DERE er like skyldige som krigsmaskineriet i alle overgrep mot alle levende sjeler på denne planeten, inntil dere forstår dette og dropper det legale navnet. Dette er et helt uomtvistelig universelt faktum. Helt uavhengig av hvilke pro-test-er eller demon-stras-ion-er dere måtte delta i, fordi protest handlingene kun beviser at dere aksepterer fictionale autoriteter, og dermed ikke står i deres egen suverene autoritet i universets sannhet.

Vil du vinne tilbake din egen sjel så du kan regissere ditt eget manuskript i livets tre?

Fri vilje er universets gyldne Lov – Begå ikke skadeverk mot andre – og – Forårsak ikke tap. Thats it.

Du kan velge selv om du vil være helten, skurken, om du vil ha en liten birolle, eller om du bare vil være statist-isk fyllmasse, i hvilket FALL DU en vakker dag igjen vil få dine deja vu`s og våkne opp med tåteflaske og skrubbsår nok en gang. Det er ditt valg.

Krev krone korporasjonens legale NAVN i noen som helst form eller FA-song, og du spiller zombienes spill. Hvor eierne av spillet endrer reguleringer, dreier å speilvender alt du sier og skriver, fordi deres Black`s Law Dictionary inneholder nøklene til domstolenes definisjoner av ordlyder (phonics). Under en retts-pro-se-dyre(t) hvor de er villige til å se deg, er det også mulig de er villige til å høre ditt Babel-on, til å høre deg bable videre. Lykke til.

Definisjon av ordlyder var grunnlaget alle legale domstoler hvor som helst og alle steder på planeten. Benyttet for alltid og kunne dømme i favør av det Egyptiske bank systemet og broderskapene de beskyttet.

Dommere og advokater, ble gitt spirituell immunitet under Paven, ved og få utdelt rettighet til copyright bruk av Crown korporasjonens legale fødselsattest navn, for å stå i ære ovenfor universets lov, som er fri vilje.

Fullstendig sinnssykt og Pave Francis visste det. Francis opphevet derfor all den spirituelle immuniteten systemslaver hadde under den Romerske Curia, under hvilket alle korporasjoner var opprettet og registrert. Dette betyr og inkluderer opphevelsen av alle fictionale legale landegrenser, alle land, alle regjeringer, alle corporasjoner, alle kontrakter inngått under disse, og alle legale corporative fødselsattest NAVN. Ved publikasjon av sitt Apocalyptiske brev datert 20130711 (7×1+1 =2×7 = 77.)

Det Apostoliske brevet trådte i kraft fra 20130913

(2×13 9 13-B Ophiucus den tre-t-ten-de krigeren, 9 Kristi bevissthet XP Chi (livskraft) Rhoo, I Am that I Am 13-B Ophiucus.)

13-B er derfor veldig uheldig for de som var på toppen.

«Legalitet er IKKE Realitet» Det står skrevet i Romernes egne Maximer av Lov.

I tillegg til å være Supreme pontif for det Romerske rettssystemet og Universal Postal Union UPU, er Paven guds stedfortreder på Jorden. Lederen for den uhellige Romerske St. Peter kirken som var underlagt Sat-urn-s sønn JuPeter, Jew-Phi-Thor, gjennom 2160 år i Fiskenes tidsalder. Jupiter er solsystemets største magnetiske orbe og i astrologi regnes den for å være den store velgjøreren. Gjennom treenighet statenes kupler, har vampyrene reflektert Jupiters energi gjennom månen til speilvending av din magnetiske kraft, gjennom maritimt vann hvilket de underla tellus tell-us, og vann som er elementet i Fiskenes tidsalder. Uttrykk som Dum i hodet, kuppelhode, Dom-kirken, dom-mer, dum dum kuler osv. stammer fra disse kuplene, som kalles domes på Engelsk.

panteon

primer fields

human mag

p.s. Til alle korporative Babylon horer, som personifiserer døde fictionale ledende stillinger innen politi, rettsvesen, storting, regjering, militære, kongehus, ALLE former for MEDIA, kommunestyrer, skolestyrer, offentlig sektor, banker, inkasso, forsikring, privat sektor etc. et al;

Den levende gudommelig feminine skapende sjelen har med systemets velsignelse fått utlevert et legalt navn: JANE DOE-755 D.O.B January 1st 1900…..birthplace CITY OF LONDON, STATE, med rettighet til copyright bruk. Dere vil forstå hva dette betyr når de av deres kollaboratører i kriminalitet, de som ikke kryper til korset, selv begynner og fylle sine egne fengsler. Dere står nå under dobbelt kryssild, med deres elskede fictionale legale domstoler på venstre side, og universets lov på den høyre. Trekke dere tilbake? Ingen kan forandre hva som allerede er gjort og, kun dere skal dømme dere selv… hvis dere dropper det legale navnet. Foran dere står millioner av vitner skulder mot skulder, hvor ingen skal vike og ingen skal passere. Det finnes kun en vei til evig liv og det er gjennom m/e (magnetisk elektrisk). Systemets situasjon kalles Sjakk Matt.

corvus oculum corvi non eruit

Spørs om det utrykket står nå som Babylon har falt…

Har du fått utlevert tillatelse til copyright bruk av det legale navnet? Neivel! Da er du en kriminell. Har dommere og advokater fått utlevert tillatelse til copyright bruk av det legale navnet?…… ja. Ok, da er dere skyldige i grov kriminalitet mot universets lov. Paven har vasket sine hender med sitt Apocalyptiske brev.

Dropp navnet og bli utilnærmelig for det legale rettssystemet.

Universets lov er den gyldne regel: “Gjør ingen skade” og “Forårsak ingen tap”, etter det gyldne snitt, Phi 1,681

Spiralarmene i galaksen Melkeveien kan kalles en makro fraktal av Helios (Hell-i-oz solsystemet). Hvor mønsteret i Phi, det gylne snitt, repeteres hele veien ned til mikro, via ditt DNA til hydrogen atomer. Fra-k-tal (fra K = ånd / sjel / spirit tale) betyr at alle ting, inneholder ALLE ting. Det finnes ingen separasjon og alt repeteres i alle strukturer, fra mikro til makro vice vers-a. (a vise, er en dårlig vane, kriminalitet, derav Miami Vice, Vise grip, Wis-dom-dum osv., … ve fra verily – sannhet, r – rhoo, s – gudommelige feminine jomfru av renhet. Vise Versa betyr speilvendt.

Som i himmelen så på jorden, som på innsiden så også på utsiden.

Vi vet nå at alt som er synlig med åpne øyne, er den elektrisk effekten av magnet-is-m/e som skapes av menneskers tanker og intensjoner. En bokstav eller et siffer på et dødt stykke papir har ingen effekt før den leses inn i ditt sinn som derved kan gi bokstaven en de-Phi-9-s-ion. Eller en Ddefi-9-sjun(t) – Dø-Phi-9sjon etc. En bevissthet som oppfatter bokstaven, tallet, og kan omforme den til en magnetisk kraft ion. Som oftest ved en innlært emosjonell reaksjon. Spørsmålet er hvem sin definisjon ionet gis, og dermed hvem sin illusjon av virkelighet det skaper.

Alt handler om de magnetisk elektriske energiene som utspiller seg. Maskulin versus feminin polaritet har ingenting med mann vers-us kvinne å gjøre, siden begge kjønn er både maskuline og feminine i energi. Samt at begge kjønn innehar alle de fire elektriske polaritetene i en Quad, som forklares se-nere i dette aether skrivet.

Aether omslutter absolutt alt som finnes, fordi energien er alt som finnes, og det er DU som er kilden. Kunnskapen om hvordan man har kunnet høste energien fra mennesker mad ubalansert polaritet, det være seg mot positiv eller negativ. Det er u-vesen-t-li, (t=korsfestelse av bevisstheten i ditt (vesen) hellige gral (U), cral, cranie.) Ubalansen har ført til at e-liten, som absolutt ikke har planetens innbyggere sitt velbefinnende til intensjon, har kunnet høste din gudommelige feminine skaperkraft gjennom den spirituelle fødsels registrerings kontrakten hvor de fikk din Ster… Star. De har speilvent benyttet denne gudommelige feminine skaperkraften til å skape en ekstern virkelighet, basert på menneskekroppens interne spirituelle og biologiske prosesser fordi også de vet hvordan en menneskekropp fungerer spirituelt, magnet til elektrisk, og dermed biologisk sett. Den lille kjemikeren MD medisinske doktoren har gjennomgått en hjernevask på 8 år, 8 til infinity. De er toast.

For de som har hørt om symbolet vector, så representerer den en boomerang som igjen representerer at intensjonen du sender ut, er hva du får tilbake etter prinsippene i «den gyldne regel Phi, eksplosjon – implosjon, ekspansjon – kontraksjon. Thor-oi-dial feltets (smultringen om du vil) fraktale mønstre gjentas fra atomer til DNA,  fra menneskekroppens toroidialfelt til galaksens, fra galakse hoper til hele universets.

Forvent ikke å bli overøst med kjærlighet om tankene dine dreier seg om hevn, hat, eller ønsker om å bringe tap eller ødeleggelse over andre. Til dere som tror dere bare gjør jobben deres ved og stjele barn, hus, og reise-far-koster fra medmennesker. Som dere sår, så høster dere.

Livets tre, tre-enigheten; hun selv / han selv / seg selv. (legg merke til hvor gjennomført alfabetets nyeste bokstav «G» er benyttet i alt som beskriver deg, meg, seg, egen, eget osv., i det Norske språket.

fancy square-and-compass

G representerer 6, hex, heks (hexagonen, sekskanten på Saturns Sydpol feks.), de seks synlige zifferene i 3D synlig man-i-Phi-ster-t elektrisk effekt: 1,2,4,8,7,5 og tilbake til 1. De seks tallene er delt inn i 2 familiegrupper 1,4,7 og 2,5,8. Hvor disse to familiegruppene oscillerer (OZ-ilerer) i polaritet AC (Accumulating Currency) etter frekvensen gitt fra sekvensen 933966933966933. Bipolare triplets til infinity. Sekvensen er nødt for å starte med 9 (bevissthet), går til 3, (eller 6) starter igjen på 3 (eller 6) og går tilbake til 9, går derfra til 6 må derfor starte på 6 igjen og går tilbake til 9, i en pulserende, repeterende sin-us som er gitt måleenheten hertz, som kan måles i svingninger pr. sekund feks.

Marko Rodin

Djevelen ligger i detaljene så det er ikke av høy betydning at du forstår dette. Det beviser kun at konseptet er gyldig. Om mennesket bare forstod kraften i tre, seks, og ni … – Nikolai Tesla

(Tekno freakene fra Atlantis ble sendt hjem igjen fra Pandora, i filmen Avatar.)

På samme måte som at det IKKE er av høy betydning at du forstår HVORDAN du skaper din egen unike ungdomskilde, ved at blodet imploderes i Phi spiraler gjennom hjertets fire kammere, og at urin er steril blodplasma som utvinnes i denne prosessen som utvinner stamceller og informasjon om hva nettopp din kropp trenger ta tak i. Du behøver ikke vite hvordan nyrer etc. spiller inn fordi du simpelthen bare pisser det ut.

Du klamrer deg til de samme lenkene/trådene som binder deg til 3D (threads). De tredimensjonale trådene som består av dødt 2 dimensjonalt papir.

His-story er hans historie, ikke din. Bibelen derimot, er skrevet i allegorier som omhandler astrologiske, magnetisk elektriske, og biologiske prosesser som skal foregå eller av forskjellige årsaker ikke foregår i kropp og sinn.

Entitetenes samlede massemedia utspiller disse interne prosessene i en bokstavelig form, utenfor oss selv. I de elektriske effektenes verden.

De viser deg grusomhetene som utspiller seg på Gaza stripen hvor Israelerne slakter ned Palestinerne.

Israel -ISIS – Ra(dio-s = gud, gudommelig) – El (de elektriske effektenes gud, Lys-ziffer – Lusifer)

Philistinerne i bibelen representerer apekoret som konstant hamrer ditt sinn, fordi du ikke klare og sitte i rhoo i 10 minutter i meditasjon for og få tankene til å holde kjeft så du kan motta informasjon fra den høyere bevisstheten.

Media benytter skuespillere, manuskripter og selvfølgelig en del virkelige bilder (hva vet jeg for jeg har aldri vært på Gazastripen selv.) for at folk skal få stor empati for Palestinerne (noe som selvfølgelig er helt riktig) og for at folk skal engasjeres dypt følelsemessig og rette sin magnetiske energi mot eksterne begivenheter. De marsjerer i protest mot terroren som igjen egentlig handler om egoets, venstre hjernehalvdels konstante kakling. De protesterer mot å stilne disse tankene og holdes distrahert fra i det hele tatt å få vite at den indre prosessen eksisterer. 

Hva som tidligere ble kalt konspirasjons-teorier er nå blitt massemedias nye stoff. De skaper nye kaninhull man kan utforske, og det er nettopp det,  kaninhull. Jeg vet, for jeg har vært nede og gravet i dem i årevis. Det er enkelt å se at dette er ytterligere distraksjoner fra den innvendige prosessen. Som er den virkelige meningen med livet.

Når du går dypt og mørkt inn i meditasjon og får apekoret til å tie still, får du tilgang til RAM (Random Access Memory), du forstår da at du har all den informasjonen du behøver, fordi du er kilden som skapte alt. Du skaper din egen virkelighet. I Astrologi er det Væren som er the Ram, vær-1. Konstellasjonen Væren representerer fysisk de høyere hjernedeler, og spirituelt det høyere sinn, den høyere bevissthet 9. Yin og Yang, feminin og maskulin / maskulin og feminin.

«To be or not to be, that IS the quests-ion.» – Will-I-Am Shake-spear. Shake your spear så grunnvollene i e-litens, el bambinos obelisker kollapser over Babylons tårn, i hvilke ruiner Babylons halliker nå famler i desperasjon etter nye måter og bedra deg.

På den positive siden, er vi mange sjeler her på planeten nå. Ingen kan svare på hvordan tilstanden her ville vært uten systemet. Systemet har grundig vist oss kontrastene mellom godt og ondt. Ingenting her ville eksistert uten oss, da snakker jeg både energimessig og bokstavelig talt som veier osv. Det er oss selv som har skapt dette spillet. De av oss som har en levende sjel får oppleve edens hage, som alltid følger etter mørke alderen hvor bevisstheten er på sitt laveste. Dette er universets sykluser. Man kan ikke legge all skyld på Paven for han kunne umulig kontrollere all grådigheten i alle korporasjonene som var registrert under hans Roman Curia.

Når RAM minnet er opptatt med å kjøre unødvendige programmer som frykt for hva andre skal tenke, frykt for at man ikke skal finne bedre løsninger, frykt for ikke å ha penger til mat, for ikke og ha penger til regninger (som ikke er din eiendom) etc. blir datamaskinen treg. Det er på samme måte med deg, du har tilgang til ROM (Read Only Memory), men ikke nok RAM til å kjøre intuisjon og egne opplysende prosesser. Du overlater gladelig den bit-en til andre.

Alt vi trenger er her NÅ, vi skapte det på samme tid som resten av denne illusjonen av virkelighet. Løsningene er allerede her, uten behov for lineær maskulin venstre hjernehalvdels oppfinnsomhet og konkurranseinstinkt.

Om du trenger bekreftelse på at følgende står i bibelen, spør en prest og la dem gjøre nytte for seg for en gangs skyld. Om  Krishna, Buddha, Jesus, Muhammed etc., har satt sine ben på planeten eller ikke spiller ingen rolle for det er det okkulte  budskapet de for-sky-n-net som teller. (Occult betyr det som er skjult)

Hvem er Gud?

Se deg i speilet og si: “I Am that I Am”

Om du fortsatt ikke forstår at du ser gud inn i øynene,

eller at du forstår, men med hensikt fornekter

hvem GUD ER

så er du antikrist… så enkelt.

Hva er guds NAVN?

Når Pontus Pilatus oppfordret Jesus til å oppgi NAVN

svarte Jesus som sant var:

“I Am, King of the Jews.”

Ikke som Pontus Pilatus skrev på skiltet han spikret over thor-ne-kronen på korset hvor det sto skrevet;

«Jesus fra Nazareth Jødenes konge.»

Hvem og hva er en Jøde?

En jøde er IKKE en som søker utover.

En jøde er en som søker INN-OVER.

Mysteriet er løst og hvis «I Am that I Am»

ita et vos – then so are you – da er også du,

gud.

Det er ikke skrevet noenting i Bibelen om at alle synder skal bli tilgitt i Kronens legale NAVN.

Det står skrevet at alle synder skal tilgis i KRISTI NAVN

“I AM that I Am”

KRIS/TI – KRIS cross – TI, TEN, 10, IO, Romersk siffer X, kors pluss X = XXX

CROSS, C kjærlighetens note, RO Rhoo, fonetisk «RÅÅÅ» i en lang pust ut LYD, Rhoo er den gudommelige feminine sjelens skapende ut pust. Rhoom/e, Rome er boks-tarvelig talt noe helt annet.

Alt er tilgitt når du forstår at gud lever i deg, the I AM that I AM

og du dropper det legale navnet. (nevnte jeg det?)

og at du mediterer og oppnår balanse.

Når ga du dine barn muligheten til å få denne innsikten i sin sjel sist?

Tror de at de en dag skal dø? Skremte du vannet av dem ved din egen reaksjon hvis noen av deres kjære gikk bort?

Å fordreie sannheten om livets sykluser er noe av det styggeste kirken har gjort mot menneskeheten.

Skapelsesberetningen;

“Det første som var, var ordet”

Genesis;

“At first there was the word”

som er ordlyd, phonics

Phonecian

Lyd, sonic

M/A-sonic

MOTHER OF ALL CREAT-ION, Mor til all skapelse.

Hallo stjErna SOLberg & Corps Of mini-sters, det er Kris-e10der for DERE nå! Dere kan ikke rhoo dere ut av skapelsens magnetiske strømninger. Det et er ikke nok å CRY-STI!, dere må gå han sjøl!

Entitetene dere jobber for kjenner universets lov og vil aldri tørre å røre en som står i sannheten, fordi de vet det vil være slutten på dem selv. Disse sjelløse entitetene ga dere mini-ster posisjoner (fra regi-ster, hvor ster er star, den gudommelige feminine skaperkraften som ble gitt bort ved fødsels registreringen) Dere har vært i posisjon til og skape splid, mangel,underskudd og ubehag, ingenting annet.

YAHWEH – je-hu-va – ja way – my way is your way, etc. er det samme som I Am that I Am. Dette er den ene sanne guden, DU/DEG den gudommelige feminine jomfruen av skaperkraft.

Ikke kirkenes Lusiferiske solgud.

Uten å gå i detaljer er årsaken til alle omskrivninger av guds navn I Am that I Am, at de forskjellige alfabetene som er benyttet…

er nedstammet fra «Angel speak» magnetic angles of divine feminine spiritbreath (Engel-S-K, – S kundalini, gudommelig feminine jomfru av renhet – K spirit) før Babylon, før skriftspråkene, førte til Phonecian alfabetet, til Hebraisk, til Gresk, til Latinsk, til det Romersk alfabet osv.

…ikke alltid var kompatible så enkelte bokstaver ble lagt til, speilvent eller trukket fra.

Gud, jude, er den gudommelige feminine gudinnen av ALL skapelse, gudinnene IO, Cunt, Kunti, ISIS, Ninhursag, Ka-T, Frøya mfl. er alle representasjoner av I AM that I AM, den levende judommelige feminine skapende ånden, din sanne essens.

SAM_0043

Tro ikke at gudinnen vil stå i deg om du fornekter at hun finnes.

Kvinner er ikke skapt sånn

Faktum er…

SAM_0038

(the fact, FA/KEY, Fa/X/IO, Fa-Chi-Rhoo, X med overlagt P, XP, io, IO den gudommelige feminine skaperkraften bak all skapelse. Do re mi Fa, den fjerde noten, fra de fire kammerne i hjertet, Fa kjærlighetens tone fra hjertet.)

… at før VI

(vi er Romerske nummer VI = 6 / hex)

…kan overta regien av våre egne manuskripter og skrive våre egne BØKER AV LIVET må vi slutte å være kriminelle og droppe det legale NAVNET.

Motstanden mot informasjonen om å droppe det legale navnet er forbundet til egoet som IKKE er din sanne essens.

Vokalene er ordlyder, I, O, U, E, A, (Q, Æ, Ø, Å) I Phonics kan enhver vokal i et ord kan byttes ut med en hvilken som helst annen av vokalene fordi det er ordlyden som skaper, ikke skriftspråket. Ordlyden og intensjonen, definisjonen til den som leser. Alle bokstavene lyder som en eller annen av de andre bokstavene, i et eller annet ord, i et eller annet språk. I tillegg er hver og en av bokstavene i alfabetet stumme i et eller annet ord, i et eller annet språk, et eller annet sted på planeten. Det vil si at hver eneste bokstav kan gjøres stum i et hvilket som helst ord i en hvilken som helst sammen setning.

Vi benytter alle reglene til og bryte ALLE reglene i innlærte grammatiske definisjoner for og skrive vårt eget manuskript. Samme metoder inkludert speilvending av bokstaver og ord i 4 retninger …

(4 gir quad – Rhoo – fony, hvor vi, de levende sjelene heller foretrekker Quad,4 – Rhoo (divine feminine spiritbreath of creation) – Phi – (Fibonacci – Det gyldne snitt) 

(9 Kristus bevissthet balansert på kanten av myn-ten så du kan se begge sider og, kanten samtidig)

… er benyttet av de som felte oss i staver, de som stavebandt Oz til kirke-pskipet og den røde rot chakraen på sinnets bunn.

Treenighet kan ikke oppnås før man har fått balanse i Quad, fire retninger…

3 (treenighet) + 4 (Quad av polariteter) = 7 = nummeret for gud.

2+2 = 4 = Quad, delt på sju

«22/7»

er Pi 3,142857 142857 hvor desimalene repeterer til infinity-8.

Det Greske alfabetet syvende bokstav “H” kalles ETA – Ætt-A, ætt betyr også slekt…

H representerer frimurer-pilarene Jachin og Boaz, med bro som forbinder høyre og venstre hjernehalvdel i Kristus bevissthet, bro, Ra`s bue, rain bow, regnbue, reign bow, herskarenes bro.

(Treenighet)

Eventyret om «De tre bukkene bruse»

Er en allegori for Steinbukkens klatring fra sitt eget tegn som starter ved vintersolverv 21 Desember opp til vårjevndøgn 21 Mars, hvor solen entrer Væren tegn. Mars er den røde planeten (rød er rot chakraen i kundalini) Planeten Mars er Romernes symbol for krig. 21 Mars bekjemper de tre bukkene bruse Trollet som kontrollerer hjerne-broen og stanger trollet ned i elven (vann er sannhet, bevissthet) før de klatrer videre til seters for og gjøre seg f-eta sommersolverv 21 Juni, som ligger på cuz-pen mellom Tvillingene (gem-in-eye) og moderens tegn Krepsen på toppen av zoo-dia-cen dyrekretsen. Her bringer den største bukkene bruse i full treenighet de to pilarene (H) sammen til en 1 Mast I-(Am) på samme måte som Herkules gjorde det, og blir med Kristus bevissthet mester, master over sitt eget sinn.

Den minste og mellomste bukkene bruse er også allegori for alle syklusene hvor du ikke har hatt bevissthet nok til å nå toppen, hvor trollet (dine de-mon-er, de mon betyr, De av meg, på Fransk) har skremt deg til å vente på en ekstern frelser. Og som sagt for å vise treenigheten, «Faderen Sønnen og den Hellige Ånd som ER Moderen, den gudommelige feminine sjels ånden av/i/for skapelsen.

Sannheten simpelthen bare ER. Om du har kommet deg over historien om storken, så VET du at for å skape sønnen, så MÅ du ha moderen OG faderen.

Eye kan plukke fra hverandre alle eventyr og gamle ord-tak og vise at “tilfeldigvis” så er ALLE sammen er basert på astrologi, treenigheten, og de 4 energiene. De forteller samme grunnleggende historie. Vår historie.

Nyhetene er fictioner mens eventyr filmer og legender er virkelige, fordi systemet må står i ære ved og fortelle oss alt. Selv om de forteller det, i speilet.

Flåklypa Grand Prix 

«Sju og tre dve mil nordover, litt øst og oppover, ligger Flåklypa, ei lita fjellbygd under himmelhvelvingen. Sjølberga med både dampysteri (dam hysteri) og campingplass (Ka-sjel, pi, Phi osv.) lokalavis og egen TV (T-korsfestelse, V-sannhet) sender. Fritt for vær og vind, (som inne i hodet ditt) akkurat der morgensola renner opp over Storjuvet, bor sykkelreparatør «Reodor Felgen» og hans to assistenter.»

Assistentene er «Solan Gundersen», en morgenfugl og født optimist, og «Ludvig», b-menneske og født pessimist.

Veien til Flåklypa toppen begynner nede ved den Østre, høyre toppen, hvor den i Phi spiraler seg oppover. Deretter  krysser den den vaklevorne hengebroen over til den Vestre venstre toppen, som er klart dominerende i høyde av de to toppene. Der oppe i høyden bor den høyst oppfinnsomme Ra-od-or F-el-gen sammen med Sol-an(u) Denne lykkelige duoen sier ikke nei til en utfordrende konkurranse, og Solan-anu (anu, sjelens hjerte, vifter med stjerten og føder entiteten Toth, se Secrets of the Sphinx over) Solan har utpregede sans for og få ting gjort noe som fører dem inn i formel 1 sirkusets rampe-lys. Der finner Solan sin balanserte feminine polaritet, magedanserinnen.  Her er det smør på flesk med allegorier angående de to hjernehalvdelene hvor den venstre lineære maskuline er do-min-ant(mind) i polaritet.

Ditt indre liv utspilles BOKSTAVELIG på utsiden, fordi du slukes opp av m/e-dia sirkusets eksterne dramaer. Du vil “Se se ssse hva som skjer” på ny-hets-sen-dingen for og virke intelligent og våken neste dag, når du sammen med resten av de frivillig vandrende døde utfører korporativt slavearbeid. Som i mer 90% av tilfellene er totalt unødvendig, og ikke minst, fullstendig ødeleggende for planeten og alt og alle som lever her.

Polaritetene i en Quad er som følger;

Positiv og negativ polaritet i venstre maskuline hjernehalvdel.

Positiv og negativ polaritet i høyre feminine hjernehalvdel.

Disse polaritetene må bringes i balanse for at det altseende tredje øyet ditt skal fungere.

Som en allegori tenk deg en lommelykt med fire batterier, sett et av dem inn feil vei og lykten vil ikke lyse. Det ene batteriet vil tappe ut alle de andre, og lykten havner i full beta-le for nye batterier tilstand. (Beta er laveste nivå for bevissthet, en avhengighetsskapende tilstand fjernsynsapparatets frekvenser raskt bringer deg inn i.)

Den eneste måten batteriet som har speilvendt polaritet kan redde seg selv og samtidig forlenge livet/døden til de andre batteriene på, er og komme seg ut av batteri-boks-en (Out of the Box). Alternativet er og følge de andre batteriene ut over klippekanten og bli flat. Å begå selvmord bokstavelig talt, sammen med de andre batteriene. Det er ikke noe jeg ville gjort. Ikke noe drama her.

Positiv og negativ i feminin, og positiv og negativ i maskulin polaritet må balanseres, før begge hjernehalvdelene igjen kan balanseres. Dette gir en quad-rhoo-phi-o-ni av polariteter i balanse og dermed mulighet for bluss på pæra.

Ved for mye fokus mot lys (lie-t) og kjærlighet, som er positiv feminin høyre hjernehalvdel, skapes ubalanse i denne halvdelen ved at negative mørke feminine sider fornektes. Det betyr ikke at disse mørke sidene skal utspilles bokstavelig, men at man skal konfrontere og beseire demonene i sitt eget sinn. Å skylde eksistensen av disse demonene på andre vil stadig dra bevisstheten din ned i beta tilstand. Bin theRe done t-hat. De mon betyr “de av meg” på Fransk. Demonene skapes av egoets motstand mot hva den lille stemmen inne i deg sier. For og oppnå balanse må du må lære og se forskjell på hva som er ditt sanne selv og hva som er ego drevet. Sigmund Fraud og Carl Junk… vel, phonics avslører det meste.

En metode for å se forskjell på ditt sanne selv og egoet er å gi egoet et NAVN ,sånn at du kan sette det på plass ved og si feks.: Hold kjeft! På plass! Sitt! Dekk! E.l, hva som enn måtte fungere for deg.

Lys har 2 polariteter på samme måte som mørke har det. Positivt og negativt lys og positivt og negativt mørke. Ingenting er kun svart og eller hvitt, hvit inneholder kun en mindre mengde svart, mens svart inneholder en mindre mengde hvit. Lys er lyd i en høyere frekvens. Magnetisk kommer alltid før elektrisk. 

God eller ond?

Å skape liv og overflod, ved ekspansjon (dobling) er universets natur, dette kan oppfattes som kun godt. På den andre siden fører også liv til degradering, forråtnelse og død.

Universets Toroidalfelt har ekspansjon, (dobling) som er nødt for å ha en lik og nøyaktig motsvarende kontraksjon (halvering) på innpust, vei tilbake til singularitet. Denne prosessen kan unngås om du jiber som i seiling i stedet for og dreie babord i sirkler hele tiden. Vi er i denne delen av syklusen nå, på vei tilbake til singularitet.  Det handler om ditt eget toroidalfelts magnetisk elektriske frekvens, dine vibrasjoner som igjen er resultat av din intensjon. En radiostasjons bølgelengder kan ikke fanges opp av race-iveren om receiverens frekvensområde ikke strekker høyt eller lavt nok i frekvens. Universets energiske flow(wolf) er det imidlertid ingen som kan motstå i lengden.

Det å drepe og ta liv kan oppfattes som kun ondt. Det er intensjonen bak handlingen som teller. Avliver man et skadet dyr for og ende lidelsene, kan dette anses for og være godt. Transformerer man i takknemlighet livskraften i frukt og grønnsaker om til sin egen Chi/Livs-energi ved og høste dem og fø seg selv eller sine medmennesker, må dette kunne anses for og være godt.

Alt avhenger av utsikten fra ditt standpunkt. For å holde seg nøytral og oppnå balanse må man se etter  polaritetene godt og ondt, i alle ting og situasjoner. Om du går over i berserk raseri over noe du anser for å være urettferdig, eller havner i dyp depressiv sorg, er det ditt synspunkt som er forskjøvet. Skapelsen er perfekt.

Løsningen har aldri vært og vil aldri komme til å bli politiker for å finne løsninger og løse konflikter i den elektriske effektens verden, det er ren Lusiferisk tankegang. Et ubalansert sinn kan ikke overgå universet i perfeksjon, og troen på at du kan det er årsaken til at du er en av falne englene i første omgang. Du er her, er du ikke? V-el-kommen til oss som ble kastet ned. Når du oppnår balanse spiller du på lag med universet ved helt enkelt å akseptere skapelsen og alle ting. Det er da magien og overfloden vil vise seg, ikke før.

Grunnlaget for konklusjonen som fikk/får deg til å gå berserk avhenger av hvilke kontrakter du har akseptert og samtykket til, siden alt her handler om spirituelle kontrakter. Du kan ikke tro du må vite. Fiskenes motto er; jeg tror, og, jeg tror ikke. Og vi var nettopp i fiskenes tidsalder i mer enn 2000 år. I Vannmannen tidsalder som er NÅ, og siden tid er en menneskeskapt illusjon, og at det dermed kun finnes NÅet er Vannmannes motto; jeg vet, og jeg vet ikke. Du blir fortalt i skolen at nåtid er pre-sens, hør… “før sansene”. Før de fem sansene som sanser elektrisk effekt. lllusjonen er allerede sent, i pre-sent. Ingenting vil forandre seg ved og bolt-re seg i elektrisk effekt, du MÅ til årsak, den er magnetisk, av sinnet.

En sann kontrakt vil alltid være spirituell og den overholdes ved din grad av ære. En kontrakt skrevet på papir er ren fiction og er avhengig av noe sånt som et legalt rettssystem for håndhevelse.

Igjen, legalitet er ikke realitet.

Til de som ønsker å re starte systemet (Re er det gamle navnet for Ra solguden), de som ønsker fri energi teknologi, de som deler og sprer fryktporno, de som støtter seg til eksterne frelserprogrammer, de som lever for og se på sport og konkurrere, for å se hvem som er tøffest, hvem kan hoppe høyest eller løpe fortest, de som lever i håpet om å bli rike ved å gamble etc. Og ikke minst til de som samler inn underskrifter til protest, de som selger eller promoterer legale løsninger i noen form eller fasong. Stopp nå! Din innsats er garantert fåfengt. Det eneste du oppnår ved og fokusere energien på disse tingene er at du forsterker effekten av hva du ikke ønsker.

Hvorfor bytte alt i universet mot å eie de materielle registrerte gjenstandene du tror du eier, som består av energi som er skapt av oss, og hvorfor bytte alt i universet mot drømmen om og en gang bli rik og kjøpe alle de materielle gjenstandene du aldri vil kunne ta med deg herfra uansett? Gjenstandene vil uansett bli et anti-klimax. Du eneste du kan oppnå å gire opp andre og dra dem med deg ned i samme kaninhull hvor du, konspirasjon teoretikeren, sitter forskremt og roper om hjelp.

Sistnevnte gir for mye fokus på positiv og eller negativ maskulin venstre hjernehalvdel energi. Noe som gjør at ditt batteri sitter feil vei i boksen så energien din kan høstes og tappes fritt…

Alt her er energi, selv tastaturet og bordet foran deg er bygget av elektroner, nøytroner, fotoner, og atomer som ikke kan kalles virkelige. De oscillerer inn og ut av denne dimensjonen ved vitenskaplige forsøk på å studere egenskapene i dem. 9 gir energien til alt spinn mens tre og seks gir svingninger pr., sekund eller hva du vil måle dem i. Ingenting kan eies og ingenting kan tas fra deg, om du ikke krever et legalt navn. ingen materielle ting kan bringes med deg når du forlater denne kroppen. Ka-rus-sell-en fører kun tilbake til start… tåteflaske og skrubbsår.

mr

Det finnes kun en autoritær jurisdiksjon på denne planeten og det er DU. Ingen andre kan bestemme over deg. Så hva er det egentlig du protesterer mot? Fict-ioner om legal autoritet som du forer og opprettholder ved å gi dem din energi. Du inngår spirituell kontrakt/aksept for at de er virkelige og forsterker dermed illusjonen. IGJEN, legalitet er ikke realitet!

Så lenge du ikke krever et legalt navn som ikke er din eiendom, er det ingen som kan ta fra deg noe som helst. Du står da under universets vitnebeskyttelse og er utilnærmelig, untouchable. Alt du ønsker vil bli tilgjengelig så lenge det ikke er mynt-et på å skade andre.

Alt vi trenger er allerede her, det er du og vi sammen, som har skapt alt sammen. Dropp navnet og du vil begynne og se hva for et magisk kongerike OZZ virkelig ER. Begynn med babyskritt og forstå i hvertfall mentalt, at du ikke er det legale navnet. Forandre intensjon til og innbefatte flere enn deg selv og dine nærmeste. Faenskapet rundt deg vil fortsette inntil du gjør det og 50 000 barn sulter i hjel hver dag.

Kun sannheten kan sette deg fri. Stol på skapelsen for den ER ditt sanne selv. DU ville aldri skapt spillet som utspiller seg her om det var i stand til å destruere deg for alltid. Du består av photoner så du kan ikke dø. Om du virkelig ønsker det kan imidlertid din individuelle sjel til sist gå tilbake til ur-suppen. Forsøk å leve før du velger sistnevnte. Ditt valg igjen. 

Ingen behøver dømme andre enn seg selv. Ved våre handlinger er vi kjent, og vi kommer til syvende og sist kun til å dømme oss selv.

Ha en fortsatt mag/el-løst fin dag

-M/Ehyeh

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s